Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
 
 
 
 
Last Update: 19 Feb 2018
Version 8.0.3
 
Management GroupManagement Group

Datuk Bandar/
Timbalan Datuk Bandar/Pengurus/Pegawai

Jawatan & Email

Telefon No.

 

Dato James Chan Khay Syn

Datuk Bandar,
Majlis Bandaraya Kuching Selatan
Email :mayor@mbks.gov.my

082-354288

Tuan Haji Hilmy Haji Othman

Timbalan Datuk Bandar,
 Majlis Bandaraya Kuching Selatan
Email : hbo.mbks@gmail.com

082-354299

Tay Guan Huat

Pemangku Setiausaha Bandaraya,
 Majlis Bandaraya Kuching Selatan
Email:tgh@mbks.gov.my

082-354333


Vincent Ang Cheng Aik
Jurutera Kanan, 
Bahagian Kejuruteraan
Email: vangca@mbks.gov.my
082-354332

Eliza Said

Pengurus,
Bahagian Pentadbiran/Unit Undang Undang ,
Email: eliza@mbks.gov.my
082-354313

Zainab Binti Haji Marzali

Pengurus,
Bahagian Penilaian & Percukaian
Email: zainabhm@mbks.gov.my
082-354222

Zuraida Binti Idris

Pengurus,
Bahagian Pelesenan & Kesihatan Awam
Email : zuraida@mbks.gov.my
082-354233

Wong Ming Kong

Pengurus,
Bahagian Bangunan & Landskap
Email: wmk@mbks.gov.my
082-354229

Lilian Liew

Pengurus,
Unit Perhubungan Awam & Pembangunan Korporat
Email: liewli@mbks.gov.my
082-354314

Theresa Korina

Pengurus,
Bahagian Perbendaharaan
Email: theresa@mbks.gov.my
082-354377

Lim Chin Ping

Pegawai Tadbir, 
Bahagian Pentadbiran
Email : limcp@mbks.gov.my
082-354305

Fressa Binti Faisal

Juruaudit,
Seksyen Audit Dalaman
Email: fressa@mbks.gov.my
082-354302

Mohd. Taufiq Bin Abdullah

Pemangku Pengurus,
Bahagian Kejuruteraan
Email: mtaufiqa@mbks.gov.my

082-354208

Lee Mei Hua
Jurutera, 
Bahagian Kejuruteraan
Email: leemh@mbks.gov.my
082-354209

Winifred Chin

Pegawai Landskap, 
Bahagian Bangunan & Landskap  
Email: winicll@mbks.gov.my
082-354228

Standley Dikod

Pegawai Penguatkuasa,
 Bahagian Penguatkuasa
Email : standley@mbks.gov.my

082-354356Fraser Galleries
Jurutera Mekanikal, 
Bahagian Kejuruteraan
Email: fraser@mbks.gov.my
082-483913Aneesah Bt. Adam
Pegawai Kesihatan Persekitaran,
Bahagian Perlesenan & Kesihatan Awam
Email : aneesaha@mbks.gov.my
082-354200