Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
 
 
 
 
Last Update: 15 Nov 2018
Version 8.1.2
 
Mandarin News / 中文 04-12-2017
Posted on : 04 Dec 2017
 
04-12-2017 南市再办肯雅兰年货市集 明年1月2日起 申请摆摊
04-12-2017 需自小从教育做起
04-12-2017 二千人参加反应热 “为保险而跑” 周日引爆
04-12-2017 南市局承擔額外費用 12年花130萬修公廁
04-12-2017 2月肯雅蘭年市
04-12-2017 重建浮羅岸平民房
04-12-2017 1月16日截止申請 肯雅兰年市招租
04-12-2017 轄區建有20座 南市11廁所翻新
04-12-2017 重建平民房 對話徵民意
04-12-2017 週日2干人 爲保險而跑